FAQ

Nejčastěji kladené otázky

Hráč který se chce zúčastnit turnaje, musí zaplatit dle propozic 200,- Kč zápisné. Pak celou kvalifikaci hraje do turnaje dle libosti v souladu s propozicemi. Tento poplatek nezahrnuje úhradu drah dle platného ceníku herny Boulec Hrušovany.

Hry do tabulky zapisují organizátoři co nejdříve.